Tuesday May 3rd

Monday May 2nd

0 Kicks

How to implement Captcha in ASP.Net

Captcha là 1 trong những tiện ích giúp chúng ta bảo vệ website khỏi spam, thường cho form nhập liệu như trang liên hệ, hoặc 1 số chương trình tự động submit, như trang đăng nhập hoặc đăng ký

0 comments

Commenting on Stories is limited for now and will open up to those recommended by the community. Learn how
Loading DotNetKicks...
brought to you by the Kicks Network