Hvordan håndteres datoer og tidszoner i MS CRM

added by henrikjensen
4/28/2010 4:50:54 PM

0 Kicks, 58 Views

I MS CRM kan man arbejde med forskellige tidszoner, men hvordan håndteres dette i MS CRM? Når det går op mange, hvordan MS CRM håndterer datoer, lyder der ofte kritiske røster, og nogle gange hovedrysten. Jeg vil ikke forholde mig det dette men alene beskrive hvordan datoer håndteres i MS CRM.


0 comments