XAF ile PopUp olarak DetailView açmak

added by kadirozgur
7/3/2010 8:09:51 PM

112 Views

Developer Express Application Framework (XAF)’te herhangi bir detailView’i popup olarak açmak istediğimizde aşağıdaki kod ile oluşturacağımız Action’ı kullanabiliriz. Bu action listView ve DetailView’larda görüntülenebilir.


0 comments