Nadella Emphasizes Microsoft's Developer Commitment